همش درگیر رویای توهستم 

میترسم باهمین رویا بمیرم 

میترسم آخرش پیشم نباشی 

میترسم آخرش تنها بمیرم 

آخه بازیچه تقدیر میشه 

کسی که روزو شب فکر تو باشه 

میگن راه من و تو دوره اما 

دلم این راه دورم از خداشه

تو که دل می بری و پس نمیدی 

بهم برگردون اون هوش و حواسو 

نمی خوام آخرش پژمرده باشی 

رها کن این خراب آس و پاس رو

اگه دنیای من باشی میفهمی 

که دنیام مثل شب کابوسه لیلا 

بمونی پای من شب میشه روزت 

دلت میگیره و میپوسه لیلا

کسی که عاشقه هرگز نباید 

تو این بازی بمیره یا ببازه 

برو دنبال مردی که بتونه 

برات دنیاتو زیباتر بسازه

 "محمد برزگر"