دوست داشتن که تغییر نمی کنه ،
رنگ عوض نمی کنه !
یه نگاه به من بنداز ...
از صبح که بیدار می شم تا بی خوابی نیمه شبام
همش با تو می گذره 
انگار که فقط تو بی منی
اما من با تو ام 
وفادارِ وفادار 
انقدر دوسِت دارم که حتی فکر و خیالت
سر جلسه ی امتحانم ولم نمی کنه !
راستی تو چی ؟
همه ی شبایی که خوابتو می بینم 
منم به خواب تو میام ؟
تو ام شده بخوای کسی از جنسِ من ، خودِ خودِ دیوونگیای من ،
کنارت باشه ؟!
شده تو دلت وقتایی که بارون میاد اسممو صدا بزنی ؟
دلت بخواد با من بری شمال
با پای برهنه رو شن های ساحل قدم بزنی ؟
یا کسی که باهاش سالگرد ازدواج تو جشن می گیری 
من باشم ؟
من دیوونه شدم یا تو ام ... ؟
من شبای تولدت انقدر قدم می زنم که این دلتنگی
 از گلوم پایین بره ...
گاهی عکساتو می بینم و بعد سعی می کنم 
فراموشت کنم و دل بکنم !
اما دوست داشتن که رنگ عوض نمی کنه 
می کنه ؟! 
اگه عوض می کنه چرا برای من عوض نمی شه
اگه عوض نمی شه 
چرا 
چرا
برای تو عوض شد ؟

 +ساینا سلمانی 


+ ای کاش کسی باشد و کابوس که دیدی 
در گوش تو آرام بگوید خبری نیست 
یا کاش کسی باشد و آرام بگوید: 
دستان من اینجاست ببین دردسری نیست 


+انقدی پست نذاشتم پست گذاشتن یادم رفته بود :\
چند دفعه به اشتباه پستو پاک کردم :|
ـ خداقوت خودم که :-D