مست اگر با دست خالی راهی میخانه است

احتمالاً در سرش یک فکر بی باکانه است

عقل دارم!- بیشتر از آنچه لازم داشتم-

هر که از دیوانگی دل می کند دیوانه است!

پیش چشم آشنایان هرچه میخواهی بگو

سختی تحقیر پیش مردم بیگانه است!

راه خود را کج کن و قدری از آنسوتر برو!

هرکجا دیدی سری آرام روی شانه است!

من نمیدانم چه سرّی دارد اینکه در دلم –

هرکه مهمان می شود در حکم صاحبخانه است!

اینکه در آغوش من بودی دلیلی ساده داشت:

گنج معمولاً میان خانه ای ویرانه است


#اصغرعظیمی_مهر
+روز خوب یعنی امروز خبرای خوشی که منتظرش بودیم شنیدیم و حالا نفس راحت حداقل تا صبح فردا 

++میتونم خجالتی نباشم اما بازهم هستم :|

نه شدید اما زیاد

به مشاور نیازه برای درمان عایا O_O ؟!

+++آدمی که زیر بار حرف زور بره تا ته عمرش با دخالت بقیه روبرو میشه هیچوقت نباید حرف زورو قبول کردحتی اگر مامان بگه زور زوره دیگه :\


++++یک عمر پریشانی دل بسته به مویی 

تنها سرمویی ز سر موی تو دورم 

ـ دروغ گفته بیشترازاین حرفا دورم


+++++عاشق شدید؟!تعبیرتون از عشق چیه ؟!بهش معتقد هستید ؟؟


-حال ما با دود و الکل جا نمیاید رفیق 

زندگی کردن به عاشق ها نمیاید رفیق +بازهم خداروشکر هنوز حواس خدا هست 

"زندگیتون پر آرامش"
+گوش کنید +عنوان کاملا بی ربطه اما مورد علاقه منه ^_^