شب شب شعرو شوره 

شب شب ماه و نوره 

با یار قرار گذاشتم 

دیر کرده راهش دوره


+(کلیک+یهو این شعر اومد جلو دستم 

شاد شدم گذاشتم اگه کسی اتفاقی گذرش افتاد اینوراگوش بده شاد شه عشق که میگن همینه 

چه شادی آفرینه 

وای غمشم شیرینه 

چقده به دل میشینهقر ندین مدیونید :-Pحالا خود دانید ♥