روووووووز خوووووووووب یعنی امروووووز 

روووز بارونی شااااااد

بر خلاف فکر دیشبم امروز عاااالی شد 

شنیدن صدای پر انرژی بانو همه چیو عوض میکنه 

از طرفیم دیدن چهره شاااااااد بقیه سر ظهر و خندیدن و چرت و پرت گفتن 

بعدشم پیام طولانیا یعنی دیگه عالی دیگه عالی 

امروز بیرون میرم به احتمال 80٪ تنهایی 

نمیتونم منتظر بقیه بمونم تا چکمه های تازه بخرن بعد بیان بیرون :\

هوا که هنوز مخصوص چکمه نیست آخه چیه میخواد بپوشه :\آی اماااااان 

روز همه عااااااالی عاااااالی 

پر از انرژی ^_^