چه کسی خواهد دید

مردنم را بی تو ؟

بی تو مُردم ، مُردم...

گاه می اندیشم

خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید ؟

آن زمان که خبر مرگ مرا

می شنوی، روی تو را

کاشکی می دیدم

شانه بالازدنت را

بی قید

و تکان دادن دستت که

مهم نیست زیاد

و تکان دادن سر را که

عجیب !‌ عاقبت مرد ؟

افسوس

کاشکی می دیدم

من به خود می گویم:

" چه کسی باور کرد

جنگل جان مرا

آتش عشق تو خاکستر کرد ؟


+حمید مصدق
+اصن انصاف نیست شب انقده قشنگ باشه آخه اینهمه یعنی!!!O_O

انصاف نیست دل اینهمه تنگ باشه 

انصاف نیست استاد آمار فردا بخواد سوال بده 

انصاف نیست که تو بهار سردم باشه و نتونم پنجره اتاقو باز بذارم 


امشب هیچی منصفانه نیست :))))

ولی خوبه:)