سیگارهای پشت سر هم برای توست

درقلب من همیشه وهرلحظه جای توست


این انعکاس لعنتی دلنشین که باز

بر هم زده تعادل من را صدای توست


مثل شکار زخمی از دست رفته ای

قلبم شکار قهقهه ی خنده های توست


از دست رفته ام که به دستت بیاورم

ایمان به چشم رنگی مستت بیاورم


از دست رفته ام که تو را زیر و رو کنم

دستی بر آن بلندی پستت بیاورم


امشب چه شورو حال عجیبی ست در سرم

عشق تو میل خوردن سیبی ست درسرم

.

عشق تو شهوتی که برآورده میشود

عشقت چه اتفاق غریبی ست در سرم...+مهتاب یغما + خوب شو زود 

قوی بمونـ 

مثـ کوه :)+96 فرخنده :))))