مجنون شدم ، دیوانه ، لیلایى بیاور  

بیزارم از دیروز ، فردایى بیاور  

من درد هایت را خریدارم به جانم  

اصلا برایم بغض و تنهایی بیاور  

انجیلى از شعر و غزل در سینه دارى  

اعجاز کن ، شعرى مسیحایى بیاور  

سر میگذارم روى پاهایت بخوابم  

چیزى نگو ، با  بوسه  لالایى بیاور 

گفتم که ، من دیوانه ام ، جدى نگیرى!  

چیزى نمیخواهم فقط چایى بیاور


+مسعود سلطانلو++ خودت پاشو بریز :)

+++ گوش کنیـــــد +-چجوری میشه روزای خوب رو فراموش کرد و به زندگی عادی برگشت؟