و عشق 

آنقدر هاهم که فکر میکردیم 

عادلانه نبود 

زن همسابه عاشق شد پیراهن بلند تری دوخت

من عاشق شدم گریه های بلند تری سر دادم 

در عصر ما 

همه همیشه دیر می رسند

یکی به اتوبوس 

یکی به قطار 

یکی

به

یکی

"رویا شاه حسین زاده"


+شنیدنی