قسم خوردم به چشمان تو هرگز دل نمی‌بندم

کمک کرده غرورت تا بمانم پای سوگندم

نبوده بین ما حتى نگاهی و همین یعنی

به قانون حیای عشق پابندی و پابندم

میان عشق و اشک از روزهای دور پیوندی‌ست

پر از اشک است چشم من که لبخند خداوندم

چه بی‌چون و چرا دستت سپردم اختیارم را

منی که سخت استدلالی و لجباز و یک دنده‌م

دل من با خیال وصل تو آرام می‌گیرد

تو اقیانوس آرامی و من غوغای اروندم

کنارت کشف‌های تازه‌ای از عشق خواهم داشت

تو یک مضمون بکر و نابی و من یک هنرمندم

تو مجنون باش اما بین من فرق است با لیلی

نخواهد بود سهم هیچ‌کس غیر از تو لبخندم


"بشری صاحبی"


+یک نگاه یار من 

می برد صبرو قرار من 

کند شکار دل و جان من 

مثال شیر نـــــــر

بگوشید♥


+سه تا از آهنگایی که تو play list دارینو تقریبا هرروز گوششون میدین بگیدماهم بگوشیم :)))