چشم من، چشم تو را دید ولی دیده نشد
من همانم کہ پسندید و پسندیده نشد

یاد لبهاے تو افتادم و با خود گفتم:
غنچہ اے بود کہ گل کرد ولی چیده نشد

من نظربازم و کم معصیتی نیست ولی
چہ بسا طعنہ ‌زدنهاے تو بخشیده نشد

اے کہ مهرت نرسیده ست بہ من، باور کن
هیچکس قدر من از قهر تو رنجیده نشد

عاشقت بودم و این را بہ هزاران ترفند
سعى کردم کہ بفهمانم و فهمیده نشد

"سجاد سامانی"

+به کسی چه این صدا 
کارش از تو خوندنه 
یا که کارهرشبم 
با گریه بیدارموندنه 
باز میخونم ازتو که 
دوستت دارم خیلی زیاد 
تو همون حس قشنگی که 
دلم عمری می خواد 

+ به طور واضحی دلم تنگه و نمیتونم به زبون بیارمش گیر کرده تو دلم 
+امروز به این نتیجه رسیدم که اگه یه سریامون به خوابیدن اینهمه اهمیت نمیدادیم بی شک آدمای خیلی موفق تری بودیم :)
مطمئن شدم امروز 
خوابیدن در طول روز فرصتای زندگیو میپرونه حالا هرچقدرم میخواد لذت بخش باشه باز به اون باختنه نمی ارزه :))