قصه عشق اززمین که گذشت

ازهوایی شدن هراسی نیست

پیش بینی نکن چه خواهدشد

عشق مثل هواشناسی نیست

قصه عشق وزندگی این است:

پرسه درکوچه های تکراری

شعرهایی برای ننوشتن

خوابگاهی برای بیداری


هشدااااار:

کلی طولانیه +اینکه چرا تو نشست شعرانه پوریا عالمی شرکت نکردم نمیدونم واقعا :\

کلا آدم موقعیت پرونی شدم تازگیا 


+یکی ازبدترین چیزاتو دنیا گریه کردن یه مرده 

خیلی دردناکه که برا چیزی غیر مرگ کسی گریه کنه ،اصلا صحنش ازجلو چشمم نمیره 

دیروز به چیزی فکر کردم که دیشب عینش اتفاق افتاد

صلاح دراینه که فکر نکنم اصلا  :|


+یه موقع بعد یه سری چیزا دیگه آدم راحت نیست :|


+بستنی بخورم خوب میشم ^_^

امروز هرجور شده یکی باید باهام بیادبریم بستنی شکلاتی با خامه بخوریم و یه جا باارتفاع زیاد بشینیم و هیچی نگیم 

فقط نفس بکشیم 

کسیم نبود تنها میرم

برا فرارازفکرای تو سرم لازمهـ:))


+ازدیشب تا حالا صددفعه آهنگ مثل همه رو گوش دادم و کم کم داره دلمو میزنه یه سره رو تکراره و هی میخونه

تو هم شدی برام مثل همه 

دلم ازت پره یه عالمهـ

تو این روزا تو زندگیم فقط غمهــ


+برید بگوشید (قدیمی جالب انگیره)

هربارکه بهش گوش میدم دلم میخواد بگم آی قربون صدات برم من :-D

خواننده زنهـ اعلام کردم که ضدحال نخوردید :)))