ای دلبر من ای قد و بالات سه نقطه!

ای چهره ی تو در همه حالات سه نقطه


لب بووووق دهن بووووق تمام سر و تن بووووق!

اصلا چه بگویم که سراپات سه نقطه


برخیز و میان همگان جلوه گری کن

حالِ همه در حال تماشات سه نقطه


آخر به زری، یا ضرری، یا که به زوری

میگیرم از آن گوشه ی لبهات سه نقطه


چشم من و گیسوی تو (نه) چادر تو (خوب)!

دست من و بازوی تو (نه) پات سه نقطه


"تا باد صبا پرده ز رخسار وی انداخت"

این بخش خطرناک شده، کات، سه نقطه


آخر چه بگویم که توان چاپ نمودن!؟

ای بر پدر کل ادارات سه نقطه!...


" هادی جمالی "

از هردری نوشت:


+دلم 16 شهریور امسالمونو میخواد 

شاید به یه نیمچه آرزوم رسیدم اون موقع 

دور جدید کنسرتای بابک داره شروع میشه 

حالا کی باز نوبت به ما برسه خدا میدونهـ:)

یه شعر بابکی بگوشید تا قدیمیا برسه به دستم :)(کلیک)


+اینکه چرا رمز گوشیم رو "سبو"گذاشتم نمیدونم 

میخوام ازیکی بپرسم بدجوری مغزمو درگیر کرده :||

+یه آدم عاقل امروز دیدم که باوجود اینکه خودش ادامه تحصیل داده بود اما موافق بود که برا موفق شدن نیازی نیست اینهمه درس بخونی در حد نیاز کفایت میکنه :)

هرچند بخون و نخون تا وقتی منتظر کاری بیکاری مگر کارآفرین که اونم بدو تا برسی :))


+عکس خاطره انگیزه :)