+بااینکه کلی دلتنگم اما هنوز غمگین نشدم 
+امشب تولد فاطمه بانوی منهـ♥
دلم میخواست دستمو ببرم تو گوشی محکم بکشم بیرون و بغلش کنم اما نشدنیهـ
دلم میخواست ویدیو کال میدادیم وبراش هم شعر میخوندم، هم می رقصیدم که بازهم موقعیت نشد :)

خلاصه اینکه یه جوریه امشب حس غریبی دارم :|

+ دلتنگم و دیدار تو درمان من است 
بی رنگ رخت زمانه زندان من است

+بیاین یه شعر فوق قدیمی گوش بدید قر بدید هرکی شنیده دووم نیاوره ^_^