مثل یک ساعت از رونق و کار افتاده 

هر که در عشق رکب خورده کنار افتاده


فصل تا فصل خدا بى تو هوا یک نفره است

از سرم میل به پاییز و بهار افتاده


هر دو سرخیم ولى فاصله ما از هم

پرده هایى است که در قلب انار افتاده


پیش هم بودن و هم جنس نبودن درد است

آه از آن سیب که در پاى چنار افتاده


حس من بى تو به خود نفرت دانشجویى ست

از همان درس که در آن دو سه بار افتاده


سهمم از عشق تو عکسى ست که دیدم آن هم 

دستم آنقدر تکان خورد که تار افتاده!


"سید سعید صاحب علم"+سبیل زده نمیشهـ :)+آهنگ دلنشینی فعلا مدنظرم نیست 


جمعتون دلنشین ♥