دلم شور می‌زند شیرینیِ لبانت

مبادا به کسی بگوید:

«دوستت دارم»!

هرکس طمع کند به این شیرینی

دردِ قند بگیرد الهی!

تو را دلم‌نمی‌آید نفرین کنم

آن غریبه را که می‌آید!


+خیلی خوب هم می آید:)))


+زندگیتون پر آرامش ❤


++گوش کنید