میان تمام نداشتن ها دوستت دارم...

شانس دیدنت را هر روز ندارم ولی دوستت دارم...

وقتی دلم هوایت را میکندحق شنیدن صدایت را ندارم ولی دوستت دارم...

وقتهایی که روحم درد دارد و میشکند 

شانه هایت را برای گریستن کم دارم ولی دوستت دارم...

وقت دلتنگی هایم آغوشت را برای آرام شدن ندارم ولی دوستت دارم...

آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت و میان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم دوستت دارم...
+همه حرفا به شوخیه اما کاملا واقعیه 

حتی اگر شوخی هم باشه چیزیه که زده شده و تمام 

همیشه بی حوصلگی دیگران رو باید تحمل کرد 

+آدم ها از روبرو شدن با آدمی عین خودشون فرار میکنن 

+ روز خوبی بود 

هوا عالی بود عالی تر از عالی 

خوش گذشت امروز همه چی بقول مهشید به کتف چپ واگذار شد و خلاص :)+دلگیرم و دلتنگم و دلسرد و دل آشوب 

فرمانده شرمنده یک لشکر مغلوبـــ


+گوش کنید