از خلاصه ی روز های انتظار،

که می‌‌دانم حوصله به خرج نمی‌‌ دهی‌ تا تمامی حرف‌هایم را بشنوی !

فقط این را می‌‌گویم :

دلتنگی‌ ام آنقدر بزرگ شده است که اگر ببینی‌ شاید نشناسی . . . !


+مگه دیگه چی باید بشه که بفهمیم رو به زوالیم ؟!

شاید خیلی اوقات خیلی چیزارو میفهمیم خودمونو به نفهمی میزنیم 


+سرآخر کارت به کارت میشیم و تمامـ 


+منطقی دست میکشیم از همه چیزا و میگذریم 

من آماده ام چشامم بستم


اما خدایا نهـ O_O

+دلتنگم و باهیچکسم میل سخن نیست 

کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست 


گوش کنید +در هر حال برا همه چیزا خداروشکر 

شاید اندکی صبر سحر نزدیک است :)