عاشق که می‌شوی

قشنگ می‌شوی!

قشنگ مثلِ روزهای آفتابی

روزهایی که آفتاب می‌آید و هوا برای دیدن

داغ می‌شود

قشنگ مثل وقتی که‌می‌گویی :

گرمم است! بیا بریم طرف جایی

کنار چشمه‌ای، لب دریایی

قشنگ مثل رفتن‌های زیر یک درخت

دراز به دراز شدن و

روبه آسمان

به‌هم نگاه کردن

قشنگ! نه مثل وقتی که تو را در ابری سوار ‌ببینم و

بگویم:

هوی! کجا؟

بخدا من تو را قشنگ دوست دارم

قشنگ مثل وقتی که باد بگیرد و

ابر برگردد

باران شود

و من چتر تو باشم

عاشق که می‌شوی؛

تو

خیلی قشنگ می‌شوی|افشین صالحی|