غصه نخور. یک روز بالاخره کسی پیدا می شود که دقیقا می داند کِی به قدم زدن

احتیاج داری

زنگ می زند می گوید دلتنگتم بیام بریم بیرون؟ 

بعد می روید کلی پیاده روی های 

طولانی .

 

آن وقت؛ با همین کار ِ ساده یک چیزی از تو را می گیرد که دیگر هیچ وقت پَسَت نخواهد داد.+خیلیم حس خوبیهـ

زود زوووووود این حسا رو تجربه کنید 

پاییزم که هستو خلاصه اگه موقعیت شد یه قدم دو نفره با یه رفیق پایه بزنینـ (البته اگه موجود هست کسی که باهاش حالتون خوب باشه:) )

بی ربط نوشت: اندازه نوشته ها مناسبه عایا ؟!کوچک و بزرگ نشه ؟!با رنگش مشکلی نیست ؟!